Over ons

[English below]

Queer aan Zee is een gezellige ontmoetingsgelegenheid in Den Haag voor biseksuele, panseksuele, transgender, non-binary, queer, aseksuele, lesbische en homoseksuele mensen en/of mensen met een intersekse conditie. Iedereen die zich graag bij dit prettige gezelschap wil aansluiten, is welkom. Misschien vind je er wel stapmaatjes of maak je nieuwe vrienden! De entree is gratis, drank en hapjes zijn voor eigen rekening.

Deze WordPress website is bedoeld om elkaar op de hoogte te houden van Queer aan Zee bijeenkomsten, zoals de maandelijkse ontmoeting in Brouwerij De Prael, Esperantoplein 20, Den Haag. Hier vind je ons ergens binnen. Op deze website delen we ook LHBTIQ* evenementen en activiteiten (deelname/entreeprijs max 20 euro) in of vlakbij de stad.

De borrel is onze belangrijkste activiteit. Maar we gaan ook wel eens wandelen, samen uit eten, naar de film, theater, concert, festival of party.

Zoek je nieuwe vrienden, ben je nog niet eerder bij Queer aan Zee geweest en/of ben je introvert? Weet dan dat er altijd een host is die je opvangt. Tip: mail ons als je wilt komen via queeraanzee [at] gmail [dot] com, dan weet je zeker dat we er voor je zijn. We antwoorden zo snel mogelijk. ❤

Locatie: Brouwerij De Prael, Esperantoplein 20, 2518 LE Den Haag.
WiFi: aanwezig, gratis.

Toegankelijkheid
– Rolstoeltoegankelijkheid: Brouwerij De Prael is rolstoeltoegankelijk. Er is een rolstoelvriendelijk toilet. Lees meer details op ongehinderd.nl.
– Andere vormen: heb je vragen over (andere vormen van) toegankelijkheid, neem dan contact op met Brouwerij De Prael en/of het hostteam.

Openbaar vervoer
Hoe kom je bij Brouwerij De Prael met openbaar vervoer?
Bericht van de redacteur: meer tekst volgt.

[English]

Queer aan Zee (literally translated Queer at Sea) is a ‘gezellige’ social space in The Hague for bisexual, pansexual, transgender, intersex, non-binary, queer, asexual, lesbian and gay people. Anyone who wants to join this pleasant company, is welcome. Maybe you’ll make new friends! The entrance is free, drinks and (finger)food must be paid.

This WordPress site is meant to inform you about Queer aan Zee events, like the monthly meetings in Brouwerij De Prael, Esperantoplein 20, The Hague. Here you’ll find us at a table inside. On this website we also share LGBTQ* events and activities (entrance fee max 20 euros) in or nearby The Hague.

The drinks are our main activity. But we also go outdoor for a hiking tour, eat out together, to the movies, theater, concert, festival or party.

Curious to join us? Please, check the agenda and attend the drink or another activity. Maybe you enjoy these nice and interesting people, make new friends, and you like to come around again!

Would you like to meet new friends, have you never been to Queer aan Zee before, and/or are you introvert? Then know that there is always a host who welcomes you. We take care of that. Maybe it’ll put you at ease on beforehand to drop us an email via queeraanzee [at] gmail [dot] com. We’ll answer as soon as possible. ❤

Venue: Brouwerij De Prael, Esperantoplein 20, 2518 LE The Hague.
WiFi: available, free of charge.

Wheelchair accessibility
Message from the editor: more text will follow.

If you have questions about (other forms of) accessibility, please contact the Brouwerij De Prael and/or the host team.

Public transport
How do you get to Brouwerij De Prael with public transport?
Message from the editor: more text will follow.

Meer informatie / More information:
Facebook pagina Queer aan Zee
Twitter @QueeraanZee
Instagram QueeraanZee
WordPress Queer aan Zee