Over ons

[English below]

Queer aan Zee is een gezellige ontmoetingsgelegenheid in Den Haag voor biseksuele, panseksuele, transgender, non-binary, queer, aseksuele, lesbische en homoseksuele mensen en/of mensen met een intersekse conditie. Iedereen die zich graag bij dit prettige gezelschap wil aansluiten, is welkom. Misschien vind je er wel stapmaatjes of maak je nieuwe vrienden! De entree is gratis, drank en hapjes zijn voor eigen rekening.

Deze WordPress website is bedoeld om elkaar op de hoogte te houden van Queer aan Zee bijeenkomsten, zoals de maandelijkse ontmoeting in Grand Café Utopie, Waldeck Pyrmontkade 116, Den Haag. Hier vind je ons ergens binnen. Op deze website delen we ook LHBTIQ* evenementen en activiteiten (deelname/entreeprijs max 20 euro) in of vlakbij de stad.

De borrel is onze belangrijkste activiteit. Maar we gaan ook wel eens wandelen, samen uit eten, naar de film, theater, concert, festival of party.

Zoek je nieuwe vrienden, ben je nog niet eerder bij Queer aan Zee geweest en/of ben je introvert? Weet dan dat er altijd een host is die je opvangt. Tip: mail ons als je wilt komen via queeraanzee [at] gmail [dot] com, dan weet je zeker dat we er voor je zijn. We antwoorden zo snel mogelijk. ❤

Locatie: Grand Café Utopie, Waldeck Pyrmontkade 116, 2518 JR Den Haag.
WiFi: aanwezig, gratis.

Toegankelijkheid
– Rolstoeltoegankelijkheid: de halte Elandstraat van de HTM RandstadRail 3 is rolstoeltoegankelijk. Grand Café Utopie is rolstoeltoegankelijk. Bel bij de ingang om assistentie bij het bedienen van de traplift. Er is een aangepast toilet.
– Andere vormen: heb je vragen over (andere vormen van) toegankelijkheid, neem dan contact op met Grand Café Utopie en/of het hostteam.

Openbaar vervoer
Hoe kom je bij Grand Café Utopie met openbaar vervoer? Neem HTM RandstadRail 3 en stap uit bij halte Elandstraat. Steek het zebrapad over en ga langs het hek de Elandstraat in. Al snel zie je aan je rechterhand de ingang van De Grote Pyr. Grand Café Utopie ligt daarnaast.

[English]

Queer aan Zee (literally translated Queer at Sea) is a ‘gezellige’ social space in The Hague for bisexual, pansexual, transgender, intersex, non-binary, queer, asexual, lesbian and gay people. Anyone who wants to join this pleasant company, is welcome. Maybe you’ll make new friends! The entrance is free, drinks and (finger)food must be paid.

This WordPress site is meant to inform you about Queer aan Zee events, like the monthly meetings in Grand Café Utopie, Waldeck Pyrmontkade 116, The Hague. Here you’ll find us at a table inside. On this website we also share LGBTQ* events and activities (entrance fee max 20 euros) in or nearby The Hague.

The drinks are our main activity. But we also go outdoor for a hiking tour, eat out together, to the movies, theater, concert, festival or party.

Curious to join us? Please, follow this page and visit the drink or another activity. Maybe you enjoy these nice and interesting people, make new friends, and you like to come around again!

Would you like to meet new friends, have you never been to Queer aan Zee before, and/or are you introvert? Then know that there is always a host who welcomes you. We take care of that. Maybe it’ll put you at ease on beforehand to drop us an email via queeraanzee [at] gmail [dot] com. We’ll answer as soon as possible. ❤

Venue: Grand Café Utopie, Waldeck Pyrmontkade 116, 2518 JR The Hague.
WiFi: available, free of charge.

Wheelchair accessibility
– the Elandstraat stop of the HTM RandstadRail 3 is wheelchair accessible.
Grand Café Utopie is wheelchair accessible. Call at the entrance for assistance with operating the stairlift. There is an accessible toilet.

If you have questions about (other forms of) accessibility, please contact the Grand Café Utopie and/or the host team.

Public transport
How do you get to Grand Café Utopie with public transport? Take HTM RandstadRail 3 and get off at the Elandstraat stop. Cross the zebra crossing and walk along the fence into the Elandstraat. Soon you will see the entrance of former school building De Grote Pyr on your right. Grand Café Utopie is also.

Meer informatie / More information:
Facebook pagina Queer aan Zee
Twitter @QueeraanZee
Instagram QueeraanZee
WordPress Queer aan Zee

Advertisements